Vår Wohlenberg City 4000, med 18 iläggare och en omslagsiläggare, klarar av allt från större upplagor till de lite mindre och digitaltryckta. Vid småformat finns det även möjlighet för efterskärning i en av våra skärmaskiner för att slutformatet ska passa kunden.

Kontakta oss för ett prisförslag!